< Početna strana

NAZIV PROJEKTA:Projekt proširenja kapaciteta nabavkom strojeva


Kratki opis projekta:

Aktivnosti ovog projekta su da, uz postojeće strojeve za rad u niskogradnji nabavimo i dodatne strojeve: vibro valjka, vibro ploče i mini bagera kojima ćemo biti u mogućnosti proširiti svoje uslužne kapacitete i povećati svoju konkurentnost na tržištu radi uvođenja novih usluga i unaprjeđenja postojećih stvaranjem nove vrijednosti. U svojoj infrastrukturi već posjedujemo mini bager, ali on ne može zadovoljiti rastuću potražnju zbog svojih ograničenja. Novi koji planiramo nabaviti je veći i tehnološki napredniji te bi uvelike ubrzao obavljanje poslova za koje nam je potreban, što bi dovelo do veće produktivnosti, a samim tim i do proširenja uslužnih kapaciteta i povećanja prihoda. Mini bager koji planiramo nabaviti ima eko motor te je time prihvatljiviji za okoliš i pomaže pri uštedi goriva. Osim mini bagera, putem ovog projekta, želimo nabaviti i vibro valjak te vibro ploče kojima ćemo ponuditi novu uslugu s obzirom da takve strojeve ne posjedujemo. Valjak će omogućiti nabijanje šljunka, kamena, pijeska i sl. koji služe kao tampon nakon postavljanja kanalizacijskih, vodovodnih, plinskih i drugih instalacija, te će služiti kao priprema za betoniranje i asfaltiranje, dok će vibro ploča omogućiti stabilizaciju podloge od pijeska, šljunka, zemlje i sl. Nabavka ovih stroja uvelike bi umanjila fizički rad ljudi zbog karakteristika koje posjeduju, a osim toga, nabavka ovih strojeva bi značila i uvođenje nove usluge. Aktivnosti projekta će rezultirati proširenjem ponude usluga, unaprjeđenjem postojećih i u konačnici povećanjem prihoda.


Putem ovog projekta želimo stalnim korisnicima naših usluga ponuditi novu uslugu i efikasnije obavljanje postojećih nabavkom novih, tehnološki naprednijih strojeva koji će nam omogućiti obavljanje usluga za koje do sada nismo mogli konkurirati zbog ograničenih kapaciteta dosadašnje opreme. Jedan od ciljeva projekta je zadržati postojeću prepoznatljivost na tržištu, učvrstiti konkurentnost i pristupiti novim.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:


Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke investicijom u tvrtku koja je povezana s proširenjem kapaciteta i to nabavkom novih strojeva koji bi omogućili uvođenje novih usluga i poboljšanje postojećih. Aktivnošću nabavke ovih strojeva postići ćemo cilj povećanja prihoda od prodaje jer ćemo, osim ponudom novih usluga, biti u mogućnosti obaviti veći broj usluga u manje vremena.


Nabavom strojeva bespovratnim potporama (putem ovog projekta) naša tvrtka bi povećala konkurentnost na području tri županije na kojima djeluje, s mogućnošću širenja i na druge županije. Iz navedenog je vidljivo da će sredstva koja dobijemo ovim projektom dovesti do razvoja naše tvrtke, jačanja konkurentnosti tvrtke, povećanja zapošljavanja, a u konačnici naša poboljšana usluga će doprinijeti većoj kvaliteti života stanovništva, osobito na ruralnom području.

Ukupna vrijednost projekta: 475.625,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 248.950,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta je: od 01.10.2017. do 01.01.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Mato Zulumović, zuki@vk.t-com.hr
Logo Europskih strukturnih fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Zuki d.o.o.