Politika kvalitete i okoliša

Na osnovi donesene odluke o implementaciji zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009 u postojeći sustav kvalitete i okoliša, direktor Ivica Zulumović ing. građ. za “ ZUKI “ d.o.o. je definirao slijedeću politiku kvalitete i okoliša:

 

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

 

  • Usklađivanje unutarnjih procesa na izgradnji i održavanju visokograđevinskih objekata, dovesti u takovo stanje da potpuno ispunjavane zahtjeva, potreba i očekivanja naših kupaca bude normalna rutina. 
  • Sve izvedene aktivnosti obavljati visoko profesionalno i u duhu dobrih pravila struke . U tom cilju svaki djelatnik je odgovoran za izvedeni posao. 
  • Edukaciji djelatnika po pitanju kvalitete i okoliša posvećujemo značajnu pozornost, a čimbenik – čovjek, stavljamo ispred svih utjecajnih faktora. 
  • Odnos prema dobavljačima zasniva se na profesionalnim i partnerskim odnosima i to po pitanjima kvalitete, cijene, rokova isporuke te odnosa prema okolini. 
  • U svojim aktivnostima i procesima analiziramo sve aspekte okoliša te ocjenjujemo njihov značaj utjecaja na okoliš. Za značajne aspekte okoliša izrađuju se adekvatni planovi i programi, te se prati Zakonska regulativa. 
  • U provedbi procesa rada i kompletnog poslovanja tvrtke uključujemo opredjeljenje za trajno poboljšanje sustava kvalitete i okoliša, te sprečavanja onečišćenja.

 

 

Vinkovci , 12.03.2013.

Direktor: Ivica Zulumović