O nama

Poduzeće Zuki d.o.o. je osnovano 1992. godine, kada je upošljavalo 2 djelatnika te izvodilo sitne radove na raznim adaptacijama. Već 1994. godine poduzeće ugovara prvi veći i ozbiljniji posao za izgradnju cca. 60 kilometara plinske mreže. Tada kupujemo prvi bager i radimo uz pomoć kooperanata da bi dvije godine kasnije (1996) bili potpuno opremljeni strojevima i ljudstvom za obavljanje raznih infrastrukturalnih radova. 1997. godine ugovaramo prvi posao sa Ministarstvom obnove i razvitka, za obnovu ratom oštečenih obiteljskih kuća na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. 2003. godine u našem vlasništvu sa radom zapoćinje djelovati svečana dvorana Lucija kapaciteta 560 sjedećih mjesta, pogodna za razne svećanosti (svatovi, domjenci, skupovi i slično).

 

Danas Zuki d.o.o. upošljava 50-ak djelatnika te posjedujemo licencu za obavljanje svih vrsta građevinskih radova u visoko i niskogradnji, po sistemu pojedinačno, parcijalno ili ključ u ruke.

Priznanje; 2008. godina i 2009. godina
Priznanje; 2008. godina i 2009. godina
Priznanje; 2002. godina i 2008. godina
Priznanje; 2002. godina i 2008. godina